Technikum Uzupelniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupelniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku

Patron nie dotyczy

Adres Technikum Uzupelniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku

Ułańska 1
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Uzupelniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku

242642277
Regon 61001946700110
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Technikum Uzupelniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku mieści się w miejscowości Płock pod adresem Ułańska 1. Numer tel. do technikum to 242642277. Nr faksu: 242642277. Szkoła średnia techniczna mieści się na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zdz-plock.com.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 61001946700110. Instytucja rejestracyjna dla Technikum Uzupelniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku to miasto na prawach powiatu.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 2891 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół średnich technicznych (144,55 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 kursantów na 338 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr