Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Gwardii Ludowej 7
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

243669991
Regon 61137670300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Gwardii Ludowej 7. Telefon do szkoły to 243669991. Numer fax: 243669991. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową ZSZ znajdziemy pod adresem www.zsznr2.pl. ZSZ posiada wpis w rejestrze pod numerem 61137670300000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat płock ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 1175 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (146,88 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 3 49,00 % -
język polski pisemny podstawowy 79 52,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 75 62,20 % -
matematyka pisemny podstawowy 79 66,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 49,00 % 6 (z 19) 6 (z 19) 6 (z 19) 191 (z 368)
język polski pisemny podstawowy 52,10 % 14 (z 44) 14 (z 44) 14 (z 44) 265 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 62,20 % 13 (z 44) 13 (z 44) 13 (z 44) 324 (z 767)
matematyka pisemny podstawowy 66,20 % 4 (z 44) 4 (z 44) 4 (z 44) 140 (z 784)

Mapa