Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Polna 39
Miejscowość Gostynin
Kod pocztowy 09-500
Gmina miasto Gostynin
Powiat gostyniński
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

242353880
Regon 61133005500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Gostynin pod adresem Polna 39. Numer tel. do szkoły to 242353880. Nr fax: 242353880. Szkoła o profilu zawodowym działa na obszarze gminy Gostynin, powiat gostyniński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.gce.gostynin.edu.pl. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 61133005500000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 182, z czego 39 to słuchaczki, a 143 to kursanci. Powiat gostyniński ma zarejestrowane 1 szkółę zawodową, a województwo mazowieckie - 201. Na 182 uczniów w powiecie przypada 1 innych szkół zawodowych (182 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa