Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Chopina 11b
Miejscowość Łaziska Górne
Kod pocztowy 43-170
Gmina miasto Łaziska Górne
Powiat mikołowski
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

322242415
Regon 27271435500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Łaziska Górne pod adresem Chopina 11b. Numer telefonu do szkoły to 322242415. Numer fax: 322242415. ZSZ funkcjonuje na terytorium gminy Łaziska Górne, powiat mikołowski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem zseiulaziska.pl. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27271435500000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 137, z czego 55 stanowiły słuchaczki, a 82 stanowili kursanci. Powiat mikołowski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo śląskie - 246. Na 523 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (130,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa