Liceum Ogólnokształcące W Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące W Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Patron Orląt Lwowskich

Adres Liceum Ogólnokształcące W Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Budowlanych 156
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Liceum Ogólnokształcące W Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

323270880
Strona
Regon 00051253301394
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Liceum Ogólnokształcące W Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Budowlanych 156. Nr tel. do liceum to 323270880. Numer faksu: 323270880. Liceum funkcjonuje na terytorium gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę internetową liceum można znaleźć pod adresem www.tychy.zdz.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00051253301394. Organ rejestracyjny dla Liceum Ogólnokształcące W Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to miasto na prawach powiatu.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat tychy ma zarejestrowane 15 liceów, a województwo śląskie - 681. Na 1558 uczniów w powiecie przypada 15 innych jednostek licealnych (103,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 90,85 (61866 wychowanków w wieku licealnym na 681 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 13 34,90 % -
język polski pisemny podstawowy 13 46,10 % -
język polski ustny podstawowy 13 83,10 % -
język angielski ustny podstawowy 11 60,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 11 64,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 34,90 % 12 (z 21) 12 (z 21) 12 (z 21) 415 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 46,10 % 18 (z 21) 18 (z 21) 18 (z 21) 403 (z 644)
język polski ustny podstawowy 83,10 % 4 (z 21) 4 (z 21) 4 (z 21) 83 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 60,60 % 8 (z 18) 8 (z 18) 8 (z 18) 269 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 64,10 % 7 (z 18) 7 (z 18) 7 (z 18) 250 (z 652)

Mapa

liceum