Zsz Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Zsz Dla Dorosłych

Adres Zsz Dla Dorosłych

os.Złotej Jesieni 2
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-826
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zsz Dla Dorosłych

126483680
Strona
Regon 27783965300110
Organ prowadzący ArcelorMittal Poland S.A

Zsz Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Kraków pod adresem os.Złotej Jesieni 2. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 126483680. Numer fax: 124250417. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terenie gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Portal internetowy szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.szshs.krakow.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 27783965300110. Jednostka rejestrująca dla Zsz Dla Dorosłych to miasto na prawach powiatu.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i technikum, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W ZSZ szczególny nacisk położono na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kraków ma zarejestrowane 34 szkoły zawodowe, a województwo małopolskie - 183. Na 3079 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół zawodowych (90,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa