Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dzienna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dzienna

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dzienna

os.Złotej Jesieni 2
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-826
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dzienna

126483680
Strona
Regon 27783965300127
Organ prowadzący ArcelorMittal Poland S.A.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dzienna mieści się w miejscowości Kraków pod adresem os.Złotej Jesieni 2. Telefon do szkoły to 126483680. Faks: 124250417. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową ZSZ można znaleźć pod adresem wwwzszhs.krakow.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 27783965300127. Jednostka rejestracyjna dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dzienna to miasto na prawach powiatu.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kraków ma zarejestrowane 34 szkoły zawodowe, a województwo małopolskie - 183. Na 3079 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół zawodowych (90,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa