Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 21


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 21

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 21

os. Tysiąclecia 38
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-610
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 21

126484903
Regon 35657932300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 21 mieści się w miejscowości Kraków pod adresem os. Tysiąclecia 38. Numer telefonu do szkoły to 126484903. Numer fax: 126499155. Szkoła zawodowa funkcjonuje na obszarze gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem zspk.info. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 35657932300000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W ZSZ główny nacisk położono na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 55, z czego 16 to słuchaczki, a 39 stanowili słuchacze. Powiat kraków ma zarejestrowane 34 szkoły zawodowe, a województwo małopolskie - 183. Na 3079 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół zawodowych (90,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa