Zasadnicza Szkoła Zawodowa- Wielozawodowa W Giebułtowie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa- Wielozawodowa W Giebułtowie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa- Wielozawodowa W Giebułtowie

Osiedle Szkolne 8
Miejscowość Giebułtów
Kod pocztowy 32-085
Gmina Wielka Wieś
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa- Wielozawodowa W Giebułtowie

124192019
Regon 12053559600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa- Wielozawodowa W Giebułtowie znajduje się w miejscowości Giebułtów pod adresem Osiedle Szkolne 8. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 124192019. Fax: 124192629. ZSZ mieści się na terenie gminy Wielka Wieś, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zsr.krakow.pl. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 12053559600000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W ZSZ główny nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce to 67, z czego 10 to kursantki, a 57 stanowili słuchacze. Powiat krakowski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 517 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (86,17 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa