Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Iwanowicach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Iwanowicach

Patron Jan Pawł II

Adres Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Iwanowicach

98
Miejscowość Iwanowice Włościańskie
Kod pocztowy 32-095
Gmina Iwanowice
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Iwanowicach

123884023
Strona
Regon 35709812300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Iwanowicach znajduje się w miejscowości Iwanowice Włościańskie pod adresem 98. Telefon do szkoły to 123884023. Faks: 123884023. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Iwanowice, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum znajdziemy pod adresem www.gimnazjumiwanowice.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 35709812300000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 138, z czego 63 to gimnazjalistki, a 75 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,2. Powiat krakowski ma zarejestrowane 49 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 7895 uczniów w powiecie przypada 49 innych szkół gimnazjalnych (161,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Iwanowice Włościańskie: 3
  • w gminie Iwanowice: 12
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa