Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Żeromskiego 25
Miejscowość Trzebnica
Kod pocztowy 55-100
Gmina Trzebnica
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 93283838000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Trzebnica pod adresem Żeromskiego 25. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Trzebnica, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 93283838000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 236, z czego 78 stanowiły uczennice, a 158 to słuchacze. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo dolnośląskie - 155. Na 475 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (118,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 155 placówek).

Mapa