Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Kiełczowska 43
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 51-315
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

713456179
Strona
Regon 93282553200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Kiełczowska 43. Telefon do szkoły zawodowej to 713456179. Nr faksu: 717946291. Szkoła o profilu zawodowym działa na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www ZSZ odwiedzimy pod adresem www.lzn.pl. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 93282553200000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat wrocław ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 2314 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (110,19 na placówkę), a średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa