Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 13


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 13

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 13

Parkowa 27
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 51-616
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 13

713482287
Strona
Regon 00018003100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 13 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Parkowa 27. Numer telefonu do szkoły to 713482287. Nr fax: 713459036. Szkoła zawodowa mieści się na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem soswnr10.neostrada.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 00018003100000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, lecz tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W szkole zawodowej największy nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczących się w placówce to 59, z czego 38 to słuchaczki, a 21 stanowili kursanci. Powiat wrocław ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 2314 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (110,19 na placówkę), a średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa