Publiczna Szkoła Gastronomiczna "ho-ga" Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Gastronomiczna "Ho-Ga" Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Publiczna Szkoła Gastronomiczna "Ho-Ga" Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Jedności Narodowej 46 A
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-238
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Gastronomiczna "Ho-Ga" Zasadnicza Szkoła Zawodowa

713721319
Regon 02194385700000
Organ prowadzący Agnieszka Świerkocka

Publiczna Szkoła Gastronomiczna "ho-ga" Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Jedności Narodowej 46 A. Telefon do szkoły to 713721319. Faks: 713721319. ZSZ znajduje się na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.hoga.edu.pl. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 02194385700000. Instytucja rejestrująca] dla Publiczna Szkoła Gastronomiczna "ho-ga" Zasadnicza Szkoła Zawodowa to miasto na prawach powiatu.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W ZSZ największy nacisk położono na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 29, z czego 17 stanowiły kursantki, a 12 stanowili słuchacze. Powiat wrocław ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 2314 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (110,19 na placówkę), a średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 155 placówek).

Mapa