Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Kleczkowska 35
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-211
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 02196206200000
Organ prowadzący Minister ds. sprawiedliwości

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Kleczkowska 35. Szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest minister ds. sprawiedliwości. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 02196206200000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W szkole zawodowej największy nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat wrocław ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 2314 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (110,19 na placówkę), a średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa