Publiczne Przedszkole Nr 3


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Nr 3

Patron 000000000000

Adres Publiczne Przedszkole Nr 3

os. Sikorskiego 12
Miejscowość Busko-Zdrój
Kod pocztowy 28-100
Gmina Busko-Zdrój
Powiat buski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Nr 3

413786923
Strona
Regon 29001528700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Nr 3 znajduje się w miejscowości Busko-Zdrój pod adresem os. Sikorskiego 12. Nr tel. do przedszkola to 413786923. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Busko-Zdrój, powiat buski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem 0000000000. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 29001528700000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 201, z czego 100 to dziewczynki, a 101 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 15 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 15. Powiat buski ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 792 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (56,57 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Busko-Zdrój: 8
  • w gminie Busko-Zdrój: 13
  • powiat buski: 30
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa