Lxxii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Lxxii Liceum Ogólnokształcące

Patron gen. Jakub Jasiński

Adres Lxxii Liceum Ogólnokształcące

Grochowska 346/348
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-838
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Lxxii Liceum Ogólnokształcące

226191360
Regon 01581047000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Lxxii Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Grochowska 346/348. Numer tel. do szkoły to 226191360. Fax: 226191360. Liceum funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.jasinski.edu.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 01581047000000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość licealistów uczęszczających na lekcje w placówce to 324, z czego 206 to licealistki, a 118 stanowili uczniowie. W liceum pracuje łącznie 41 nauczycieli, z czego 18 na cały etat oraz 23 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego licealistę przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,78. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych liceów (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 91 51,20 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 54,30 % -
język polski pisemny podstawowy 91 58,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 84 71,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 51,20 % 125 (z 238) 125 (z 238) 125 (z 238) 320 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 54,30 % 75 (z 126) 75 (z 126) 75 (z 126) 152 (z 368)
język polski pisemny podstawowy 58,00 % 68 (z 238) 68 (z 238) 68 (z 238) 139 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 71,50 % 122 (z 234) 122 (z 234) 122 (z 234) 229 (z 767)

Mapa