Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7

Patron 0

Adres Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7

Kossobudzkiego 12
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Zespół szkół i placówek oświatowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7

243669955
Regon 61140772800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Kossobudzkiego 12. Numer telefonu do placówki to 243669955. Numer fax: 243669977. Placówka mieści się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www placówki znajdziemy pod adresem www.zsos7.edu.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 61140772800000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 38 nauczycieli, z czego 31 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,43. Powiat płock ma zarejestrowane 62 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 637 uczniów w powiecie przypada 62 innych placówek edukacyjnych (10,27 na placówkę), a średnia w województwie to 8,16 (14042 słuchaczy na 1721 placówek).

Mapa