Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Prof. Władysława Szafera W Ełku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Prof. Władysława Szafera W Ełku

Patron prof. Władysław Szafer

Adres Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Prof. Władysława Szafera W Ełku

prof. Władysława Szafera 2
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Prof. Władysława Szafera W Ełku

876216885
Strona
Regon 00072031000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Prof. Władysława Szafera W Ełku znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem prof. Władysława Szafera 2. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 876216885. Nr fax: 876216885. Instytucja szkolna znajduje się na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sp4.elk.edu.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00072031000000.

Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Prof. Władysława Szafera W Ełku rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 698, z czego 351 to dziewczynki, a 347 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 50 nauczycieli, z czego 47 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 15,67. Powiat ełcki ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 6188 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (229,19 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa