Szkoła Podstawowa Nr 5 W Ełku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 5 W Ełku

Adres Szkoła Podstawowa Nr 5 W Ełku

Św. M. M Kolbego 11
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 5 W Ełku

876203171
Regon 00072032600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 5 W Ełku mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Św. M. M Kolbego 11. Nr tel. do szkoły to 876203171. Fax: 876201728. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp5.elk.edu.pl. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00072032600000.

Szkoła Podstawowa Nr 5 W Ełku edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 724, z czego 340 stanowiły dziewczynki, a 384 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 65 nauczycieli, z czego 55 na cały etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5,5. Powiat ełcki ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 6188 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (229,19 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa