Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Dworcowa 9
Miejscowość Mogilno
Kod pocztowy 88-300
Gmina Mogilno
Powiat mogileński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 09303318000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Mogilno pod adresem Dworcowa 9. Numer telefonu do szkoły to 523152664. Nr faksu: 523152664. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na obszarze gminy Mogilno, powiat mogileński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.zs-mogilno.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 09303318000000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i technikum, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W ZSZ szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 227, z czego 83 stanowiły kursantki, a 144 stanowili kursanci. Powiat mogileński ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 547 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (91,17 na placówkę), a średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 148 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa