Wielozawodowa


Najważniejsze informacje - Wielozawodowa

Adres Wielozawodowa

Warszawska 29
Miejscowość Witkowo
Kod pocztowy 62-230
Gmina Witkowo
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 63438047000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Wielozawodowa znajduje się w miejscowości Witkowo pod adresem Warszawska 29. ZSZ ma lokalizację na obszarze gminy Witkowo, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 63438047000000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej główny nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 88, z czego 23 to słuchaczki, a 65 stanowili uczniowie. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1174 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (130,44 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa