Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

MICKIEWICZA 33
Miejscowość Trzemeszno
Kod pocztowy 62-240
Gmina Trzemeszno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

614240792
Regon 63985315600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Trzemeszno pod adresem MICKIEWICZA 33. Numer telefonu do szkoły to 614240792. Fax: 614154361. ZSZ funkcjonuje na obszarze gminy Trzemeszno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem zsptrzemeszno.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 63985315600000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce była równa 112, z czego 31 stanowiły uczennice, a 81 to słuchacze. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1174 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (130,44 na placówkę), a średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa