Przedszkole Nr 3


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 3

Adres Przedszkole Nr 3

Konopnicka 15a
Miejscowość Mogilno
Kod pocztowy 88-300
Gmina Mogilno
Powiat mogileński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 09312010500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 3 znajduje się w miejscowości Mogilno pod adresem Konopnicka 15a. Numer telefonu do przedszkola to 523157063. Nr faksu: 523157063. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Mogilno, powiat mogileński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 09312010500000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 159, z czego 76 to uczennice, a 83 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,33. Powiat mogileński ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo kujawsko-pomorskie - 464. Na 1004 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (91,27 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,05 (29254 przedszkolaków na 464 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Mogilno: 6
  • w gminie Mogilno: 17
  • powiat mogileński: 31
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa

przedszkole