Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Patron Oskar Lange

Adres Technikum

Dworcowa 9
Miejscowość Mogilno
Kod pocztowy 88-300
Gmina Mogilno
Powiat mogileński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 09303316800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Mogilno pod adresem Dworcowa 9. Numer telefonu do technikum to 523152664. Faks: 523152664. Technikum działa na terenie gminy Mogilno, powiat mogileński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zs-mogilno.pl. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 09303316800000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 261, z czego 84 stanowiły słuchaczki, a 177 to słuchacze. Powiat mogileński ma zarejestrowane 4 szkoły techniczne, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 840 uczniów w powiecie przypada 4 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (210 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 128,81 (32332 uczniów na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 33,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 49,00 % -
język polski pisemny podstawowy 59 49,50 % -
język polski ustny podstawowy 59 80,70 % -
język rosyjski ustny podstawowy 55,30 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 68,00 % -
język angielski ustny podstawowy 59,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 64,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 59 67,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 33,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 6 (z 7) 167 (z 195)
język niemiecki pisemny podstawowy 49,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 4 (z 7) 111 (z 195)
język polski pisemny podstawowy 49,50 % 4 (z 7) 4 (z 7) 6 (z 12) 146 (z 330)
język polski ustny podstawowy 80,70 % 4 (z 7) 4 (z 7) 4 (z 12) 46 (z 329)
język rosyjski ustny podstawowy 55,30 % 4 (z 7) 4 (z 7) 6 (z 10) 64 (z 131)
język rosyjski pisemny podstawowy 68,00 % 2 (z 7) 2 (z 7) 4 (z 10) 46 (z 131)
język angielski ustny podstawowy 59,90 % 3 (z 5) 3 (z 5) 4 (z 10) 118 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 64,70 % 3 (z 5) 3 (z 5) 4 (z 10) 99 (z 316)
matematyka pisemny podstawowy 67,20 % 1 (z 7) 1 (z 7) 1 (z 12) 49 (z 329)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr