Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2

PARK KOŚCIUSZKI 9
Miejscowość Witkowo
Kod pocztowy 62-230
Gmina Witkowo
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00009000324205
Organ prowadzący Minister ds. sprawiedliwości

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 mieści się w miejscowości Witkowo pod adresem PARK KOŚCIUSZKI 9. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Witkowo, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest minister ds. sprawiedliwości. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00009000324205.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1174 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (130,44 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa