Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Mickiewicza 35
Miejscowość Trzemeszno
Kod pocztowy 62-240
Gmina Trzemeszno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00032175000030
Organ prowadzący Minister ds. sprawiedliwości

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 znajduje się w miejscowości Trzemeszno pod adresem Mickiewicza 35. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terytorium gminy Trzemeszno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest minister ds. sprawiedliwości. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00032175000030.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1174 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (130,44 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa