Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3

Piłsudskiego 18
Miejscowość Mogilno
Kod pocztowy 88-300
Gmina Mogilno
Powiat mogileński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00067110200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 znajduje się w miejscowości Mogilno pod adresem Piłsudskiego 18. Numer tel. do szkoły to 523152683. Nr faksu: 523152683. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Mogilno, powiat mogileński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.sp3mogilno.republika.pl. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00067110200000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 468, z czego 238 to uczennice, a 230 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 39 nauczycieli, z czego 31 na cały etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,88. Powiat mogileński ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 2982 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (129,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Mogilno: 6
  • w gminie Mogilno: 17
  • powiat mogileński: 31
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa

szkoła podstawowa