Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron im. Henryka Sienkiewicza

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Sikorskiego 36
Miejscowość Trzcianka
Kod pocztowy 64-980
Gmina Trzcianka
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

672163287
Strona
Regon 57204284000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Trzcianka pod adresem Sikorskiego 36. Nr tel. do szkoły to 672163287. Faks: 672163287. Szkoła zawodowa znajduje się na terenie gminy Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zstrzcianka.punkt.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 57204284000000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W ZSZ szczególny nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów pobierających naukę w placówce wynosiła 131, z czego 31 stanowiły kursantki, a 100 stanowili słuchacze. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 652 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (81,5 na placówkę), a średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa