Technikum Spożywczo-gastronomiczne


Najważniejsze informacje - Technikum Spożywczo-Gastronomiczne

Patron im.Jana Pawła II

Adres Technikum Spożywczo-Gastronomiczne

Komorska 17/23
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-161
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Spożywczo-Gastronomiczne

226103588
Regon 01581049200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Spożywczo-gastronomiczne znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Komorska 17/23. Telefon do szkoły to 226103588. Nr fax: 226103588. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową technikum można odwiedzić pod adresem www.zssgil.edu.pl. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 01581049200000.

Kursant technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 475, z czego 224 stanowiły kursantki, a 251 stanowili uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich o profilu technicznym (185,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 kursantów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 60 38,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 81,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 66,50 % -
język polski pisemny podstawowy 3 47,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 55 53,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 38,70 % 226 (z 238) 226 (z 238) 226 (z 238) 703 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 81,00 % 110 (z 126) 110 (z 126) 110 (z 126) 305 (z 368)
język rosyjski pisemny podstawowy 66,50 % 87 (z 99) 87 (z 99) 87 (z 99) 332 (z 395)
język polski pisemny podstawowy 47,70 % 176 (z 238) 176 (z 238) 176 (z 238) 492 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 53,40 % 191 (z 234) 191 (z 234) 191 (z 234) 477 (z 767)

Mapa