Xix Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xix Liceum Ogólnokształcące

Patron Powstańców Warszawy

Adres Xix Liceum Ogólnokształcące

Zbaraska 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-014
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xix Liceum Ogólnokształcące

228103829
Regon 00079907800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xix Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Zbaraska 1. Telefon do liceum to 228103829. Numer faksu: 228103829. Szkoła licealna znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową liceum odwiedzimy pod adresem www.lo19.waw.ids.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00079907800000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość licealistów pobierających naukę w placówce to 550, z czego 276 to uczennice, a 274 to wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 48 nauczycieli, z czego 32 na pełen etat oraz 16 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych szkół licealnych (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 uczniów na 793 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 170 60,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 170 83,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 159 93,40 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 93,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 7 97,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 60,50 % 53 (z 238) 53 (z 238) 53 (z 238) 108 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 83,90 % 28 (z 238) 28 (z 238) 28 (z 238) 38 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 93,40 % 31 (z 234) 31 (z 234) 31 (z 234) 32 (z 767)
język niemiecki pisemny podstawowy 93,70 % 17 (z 126) 17 (z 126) 17 (z 126) 24 (z 368)
język rosyjski pisemny podstawowy 97,70 % 15 (z 99) 15 (z 99) 15 (z 99) 17 (z 395)

Mapa