Xcvii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xcvii Liceum Ogólnokształcące

Patron Olimpijczyków Polskich

Adres Xcvii Liceum Ogólnokształcące

Siennicka 15
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-395
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xcvii Liceum Ogólnokształcące

228103459
Regon 01581059800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xcvii Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Siennicka 15. Numer telefonu do liceum to 228103459. Fax: 228107961. Szkoła licealna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy liceum znajdziemy pod adresem www.olimpijczycy.edu.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 01581059800000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce to 142, z czego 59 to licealistki, a 83 stanowili wychowankowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych licealnych szkół średnich (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Mapa