Technikum żywienia I Gospodarstwa Domowego


Najważniejsze informacje - Technikum Żywienia I Gospodarstwa Domowego

Adres Technikum Żywienia I Gospodarstwa Domowego

0 0
Miejscowość Pszczela Wola
Kod pocztowy 23-107
Gmina Strzyżewice
Powiat lubelski
Województwo lubelskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Żywienia I Gospodarstwa Domowego

815628076
Regon 06070937000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum żywienia I Gospodarstwa Domowego mieści się w miejscowości Pszczela Wola pod adresem 0. Numer telefonu do technikum to 815628076. Nr faksu: 815628773. Szkoła średnia techniczna znajduje się na terytorium gminy Strzyżewice, powiat lubelski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem www.pszczelawola.edu.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 06070937000000.

Kursant szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 90, z czego 55 stanowiły kursantki, a 35 to uczniowie. Powiat lubelski ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo lubelskie - 232. Na 1155 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół średnich technicznych (77 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 128,12 (29723 kursantów na 232 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 13 30,70 % 31,00 %
język niemiecki ustny podstawowy 1 33,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 58,00 % -
język polski pisemny podstawowy 13 34,10 % 31,00 %
język polski ustny podstawowy 13 55,80 % 31,00 %
język angielski pisemny podstawowy 13 39,30 % -
język angielski ustny podstawowy 13 45,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 30,70 % 2 (z 4) 3 (z 6) 10 (z 17) 271 (z 370)
język niemiecki ustny podstawowy 33,30 % 3 (z 4) 3 (z 4) 4 (z 7) 143 (z 167)
język niemiecki pisemny podstawowy 58,00 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 7) 53 (z 169)
język polski pisemny podstawowy 34,10 % 3 (z 4) 5 (z 6) 16 (z 17) 336 (z 370)
język polski ustny podstawowy 55,80 % 3 (z 4) 3 (z 6) 11 (z 17) 291 (z 370)
język angielski pisemny podstawowy 39,30 % 3 (z 4) 4 (z 6) 15 (z 17) 298 (z 358)
język angielski ustny podstawowy 45,10 % 3 (z 4) 3 (z 6) 12 (z 17) 264 (z 355)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa