Samorządowe Przedszkole W łącku


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole W Łącku

Adres Samorządowe Przedszkole W Łącku

Kolejowa 5
Miejscowość Łąck
Kod pocztowy 09-520
Gmina Łąck
Powiat płocki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole W Łącku

243841424
Regon 00090398900000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole W łącku mieści się w miejscowości Łąck pod adresem Kolejowa 5. Telefon do przedszkola to 243841424. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Łąck, powiat płocki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00090398900000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 116, z czego 60 to uczennice, a 56 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 4. Powiat płocki ma zarejestrowane 24 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1825 uczniów w powiecie przypada 24 innych przedszkoli (76,04 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łąck: 3
  • w gminie Łąck: 3
  • powiat płocki: 65
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa