Technikum Kształtowania środowiska


Najważniejsze informacje - Technikum Kształtowania Środowiska

Patron Władysław Reymont

Adres Technikum Kształtowania Środowiska

Broniewskiego 16
Miejscowość Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy 97-300
Gmina miasto Piotrków Trybunalski
Powiat Piotrków Trybunalski
Województwo łódzkie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Kształtowania Środowiska

446495762
Regon 59218676000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Kształtowania środowiska znajduje się w miejscowości Piotrków Trybunalski pod adresem Broniewskiego 16. Numer telefonu do technikum to 446495762. Numer faksu: 446486565. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terenie gminy Piotrków Trybunalski, powiat Piotrków Trybunalski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej technicznej można znaleźć pod adresem www.zspnr3.w.pl. Technikum figuruje w rejestrze pod numerem 59218676000000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 423, z czego 80 stanowiły słuchaczki, a 343 stanowili słuchacze. Powiat piotrków trybunalski ma zarejestrowane 14 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 2009 uczniów w powiecie przypada 14 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (143,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,99 (31618 słuchaczy na 186 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 8 51,60 % -
matematyka pisemny podstawowy 73 54,80 % -
język polski pisemny podstawowy 73 56,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 65 63,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 51,60 % 7 (z 18) 7 (z 18) 7 (z 18) 96 (z 236)
matematyka pisemny podstawowy 54,80 % 6 (z 28) 6 (z 28) 6 (z 28) 97 (z 364)
język polski pisemny podstawowy 56,40 % 4 (z 28) 4 (z 28) 4 (z 28) 91 (z 365)
język angielski pisemny podstawowy 63,30 % 8 (z 26) 8 (z 26) 8 (z 26) 127 (z 353)

Mapa