Miejskie Przedszkole Nr 2 W Płocku


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 2 W Płocku

Patron nie ma

Adres Miejskie Przedszkole Nr 2 W Płocku

Ciechomicka 68
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 2 W Płocku

243648440
Regon 61131682000000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 2 W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Ciechomicka 68. Nr tel. do przedszkola to 243648440. Numer fax: 243648440. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkole.wix.com/przedszkolenr2. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61131682000000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 102, z czego 48 stanowiły uczennice, a 54 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 10. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa