V Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - V Liceum Ogólnokształcące

Adres V Liceum Ogólnokształcące

Aleja F. Kobylińskiego 25
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon V Liceum Ogólnokształcące

243658632
Regon 61104930600047
Organ prowadzący Centrum Edukacji Sp. z o.o.

V Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Aleja F. Kobylińskiego 25. Telefon do szkoły to 243658632. Numer fax: 243658649. Liceum funkcjonuje na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę www szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.zsce.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 61104930600047. Instytucja rejestrująca] dla V Liceum Ogólnokształcące to miasto na prawach powiatu.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 650, z czego 423 to wychowanki, a 227 to uczniowie. Powiat płock ma zarejestrowane 38 liceów, a województwo mazowieckie - 793. Na 4131 uczniów w powiecie przypada 38 innych placówek licealnych (108,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 218 60,60 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 64,30 % -
język polski pisemny podstawowy 218 66,10 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 69,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 213 73,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 60,60 % 5 (z 44) 5 (z 44) 5 (z 44) 195 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 64,30 % 4 (z 19) 4 (z 19) 4 (z 19) 107 (z 368)
język polski pisemny podstawowy 66,10 % 4 (z 44) 4 (z 44) 4 (z 44) 42 (z 778)
język rosyjski pisemny podstawowy 69,00 % 4 (z 13) 4 (z 13) 4 (z 13) 143 (z 395)
język angielski pisemny podstawowy 73,80 % 6 (z 44) 6 (z 44) 6 (z 44) 203 (z 767)

Mapa