Technikum Nr 8


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 8

Patron Jan III Sobieski

Adres Technikum Nr 8

Śląska 20
Miejscowość Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy 66-400
Gmina miasto Gorzów Wielkopolski
Powiat Gorzów Wielkopolski
Województwo lubuskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 8

957228539
Regon 21124238100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 8 znajduje się w miejscowości Gorzów Wielkopolski pod adresem Śląska 20. Telefon do technikum to 957228539. Nr faksu: 957228539. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.sobieski.phg.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym widnieje w rejestrze pod numerem 21124238100000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 185, z czego 154 to słuchaczki, a 31 stanowili słuchacze. Powiat gorzów wielkopolski ma zarejestrowane 19 szkoł technicznych, a województwo lubuskie - 82. Na 2888 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół średnich o profilu technicznym (152 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 190,87 (15651 wychowanków na 82 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 23 34,87 % 52,17 %
język polski pisemny podstawowy 23 50,61 % 100,00 %
język polski ustny 22 68,18 % 95,45 %
język angielski ustny 16 50,88 % 80,00 %
język angielski pisemny podstawowy 17 52,88 % 87,50 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 34,87 % 13 (z 21) 13 (z 21) 13 (z 21) 73 (z 107)
język polski pisemny podstawowy 50,61 % 12 (z 28) 12 (z 28) 12 (z 28) 82 (z 154)
język polski ustny 68,18 % 16 (z 27) 16 (z 27) 16 (z 27) 71 (z 150)
język angielski ustny 50,88 % 17 (z 26) 17 (z 26) 17 (z 26) 74 (z 107)
język angielski pisemny podstawowy 52,88 % 18 (z 27) 18 (z 27) 18 (z 27) 74 (z 109)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr