Technikum Nr 9


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 9

Adres Technikum Nr 9

Poznańska 23
Miejscowość Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy 66-400
Gmina miasto Gorzów Wielkopolski
Powiat Gorzów Wielkopolski
Województwo lubuskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 9

957239524
Regon 21126245500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 9 znajduje się w miejscowości Gorzów Wielkopolski pod adresem Poznańska 23. Numer tel. do technikum to 957239524. Faks: 957239524. Szkoła średnia techniczna działa na terytorium gminy Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem zsogorzow.pl. Szkoła średnia techniczna widnieje w rejestrze pod numerem 21126245500000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce to 180, z czego 131 stanowiły kursantki, a 49 to słuchacze. Powiat gorzów wielkopolski ma zarejestrowane 19 szkoł technicznych, a województwo lubuskie - 82. Na 2888 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół średnich technicznych (152 na placówkę), a średnia w województwie to 190,87 (15651 kursantów na 82 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr