Technikum Nr 2


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 2

Adres Technikum Nr 2

30 Stycznia 29
Miejscowość Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy 66-400
Gmina miasto Gorzów Wielkopolski
Powiat Gorzów Wielkopolski
Województwo lubuskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 2

957223595
Regon 21126071700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 2 mieści się w miejscowości Gorzów Wielkopolski pod adresem 30 Stycznia 29. Numer telefonu do technikum to 957223595. Numer faksu: 957223595. Szkoła średnia techniczna działa na terenie gminy Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem www.ekonomik.gorzow.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 21126071700000.

Słuchacz technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 406, z czego 305 stanowiły słuchaczki, a 101 to kursanci. Powiat gorzów wielkopolski ma zarejestrowane 19 szkoł technicznych, a województwo lubuskie - 82. Na 2888 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół średnich o profilu technicznym (152 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 190,87 (15651 wychowanków na 82 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny rozszerzony 3 47,67 % -
język polski pisemny podstawowy 86 51,70 % 96,51 %
język polski ustny 86 64,53 % 97,67 %
język angielski ustny 52 52,13 % 92,16 %
język angielski pisemny rozszerzony 7 54,29 % -
język angielski pisemny podstawowy 55 58,07 % 94,12 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny rozszerzony 47,67 % 7 (z 12) 7 (z 12) 7 (z 12) 44 (z 60)
język polski pisemny podstawowy 51,70 % 9 (z 28) 9 (z 28) 9 (z 28) 72 (z 154)
język polski ustny 64,53 % 18 (z 27) 18 (z 27) 18 (z 27) 88 (z 150)
język angielski ustny 52,13 % 16 (z 26) 16 (z 26) 16 (z 26) 72 (z 107)
język angielski pisemny rozszerzony 54,29 % 17 (z 18) 17 (z 18) 17 (z 18) 52 (z 64)
język angielski pisemny podstawowy 58,07 % 13 (z 27) 13 (z 27) 13 (z 27) 56 (z 109)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr