Technikum Nr 9 Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 9 Dla Dorosłych

Adres Technikum Nr 9 Dla Dorosłych

Poznańska 23
Miejscowość Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy 66-400
Gmina miasto Gorzów Wielkopolski
Powiat Gorzów Wielkopolski
Województwo lubuskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 9 Dla Dorosłych

957239524
Regon 00009479700003
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 9 Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Gorzów Wielkopolski pod adresem Poznańska 23. Telefon do szkoły to 957239524. Nr fax: 957239524. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje na terenie gminy Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem zsogorzow.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00009479700003.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat gorzów wielkopolski ma zarejestrowane 19 szkoł technicznych, a województwo lubuskie - 82. Na 2888 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół średnich technicznych (152 na placówkę), a średnia w województwie to 190,87 (15651 wychowanków na 82 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 34 24,47 % 26,47 %
matematyka pisemny rozszerzony 1 34,00 % -
język angielski ustny 21 27,43 % 57,14 %
język angielski pisemny podstawowy 24 38,58 % 58,33 %
język angielski pisemny rozszerzony 1 90,00 % -
język polski pisemny podstawowy 34 42,85 % 82,35 %
język polski ustny 32 58,59 % 93,75 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 24,47 % 18 (z 21) 18 (z 21) 18 (z 21) 87 (z 107)
matematyka pisemny rozszerzony 34,00 % 8 (z 11) 8 (z 11) 8 (z 11) 27 (z 44)
język angielski ustny 27,43 % 25 (z 26) 25 (z 26) 25 (z 26) 103 (z 107)
język angielski pisemny podstawowy 38,58 % 24 (z 27) 24 (z 27) 24 (z 27) 100 (z 109)
język angielski pisemny rozszerzony 90,00 % 1 (z 18) 1 (z 18) 1 (z 18) 1 (z 64)
język polski pisemny podstawowy 42,85 % 23 (z 28) 23 (z 28) 23 (z 28) 124 (z 154)
język polski ustny 58,59 % 22 (z 27) 22 (z 27) 22 (z 27) 113 (z 150)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr