Gimnazjum Nr 19


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 19

Patron Jan III Sobieski

Adres Gimnazjum Nr 19

Śląska 20
Miejscowość Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy 66-400
Gmina miasto Gorzów Wielkopolski
Powiat Gorzów Wielkopolski
Województwo lubuskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 19

957228539
Regon 21128598200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Nr 19 znajduje się w miejscowości Gorzów Wielkopolski pod adresem Śląska 20. Telefon do gimnazjum to 957228539. Fax: 957228539. Gimnazjum ma lokalizację na terytorium gminy Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.sobieski.phg.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 21128598200000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 30, z czego 7 to gimnazjalistki, a 23 to chłopcy. Powiat gorzów wielkopolski ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo lubuskie - 185. Na 3390 uczniów w powiecie przypada 23 innych jednostek gimnazjalnych (147,39 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 164,51 (30435 dzieci w wieku gimnazjalnym na 185 placówek).

Mapa

gimnazjum