Technikum Nr 6


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 6

Adres Technikum Nr 6

Czereśniowa 4e
Miejscowość Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy 66-407
Gmina miasto Gorzów Wielkopolski
Powiat Gorzów Wielkopolski
Województwo lubuskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 6

957320309
Regon 21126103600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 6 znajduje się w miejscowości Gorzów Wielkopolski pod adresem Czereśniowa 4e. Nr tel. do szkoły to 957320309. Nr faksu: 957320182. Technikum ma lokalizację na terenie gminy Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.zstio.gorzow.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 21126103600000.

Wychowanek technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna liczba kursantów pobierających naukę w placówce była równa 437, z czego 185 stanowiły słuchaczki, a 252 to słuchacze. Powiat gorzów wielkopolski ma zarejestrowane 19 szkoł technicznych, a województwo lubuskie - 82. Na 2888 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół średnich o profilu technicznym (152 na placówkę), a średnia w województwie to 190,87 (15651 uczniów na 82 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 84 47,90 % 95,24 %
język polski ustny 84 60,60 % 100,00 %
język angielski ustny 64 64,55 % 96,88 %
język angielski pisemny podstawowy 65 65,86 % 95,31 %
język angielski pisemny rozszerzony 7 69,86 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 47,90 % 18 (z 28) 18 (z 28) 18 (z 28) 100 (z 154)
język polski ustny 60,60 % 19 (z 27) 19 (z 27) 19 (z 27) 104 (z 150)
język angielski ustny 64,55 % 8 (z 26) 8 (z 26) 8 (z 26) 41 (z 107)
język angielski pisemny podstawowy 65,86 % 8 (z 27) 8 (z 27) 8 (z 27) 41 (z 109)
język angielski pisemny rozszerzony 69,86 % 8 (z 18) 8 (z 18) 8 (z 18) 22 (z 64)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr