Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 27


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 27

Patron Wesołe Krasnale

Adres Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 27

Śląska 42
Miejscowość Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy 66-400
Gmina miasto Gorzów Wielkopolski
Powiat Gorzów Wielkopolski
Województwo lubuskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 27

957369606
Regon 08048713200000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 27 mieści się w miejscowości Gorzów Wielkopolski pod adresem Śląska 42. Telefon do przedszkola to 957369606. Nr fax: 957369606. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.mpi27edu.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 08048713200000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 145, z czego 58 to dziewczynki, a 87 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 17 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 8,5. Powiat gorzów wielkopolski ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo lubuskie - 273. Na 3701 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (105,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 82,67 (22568 dzieci w wieku przedszkolnym na 273 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gorzów Wielkopolski: 42
  • w gminie Gorzów Wielkopolski: 42
  • powiat Gorzów Wielkopolski: 42
  • województwo lubuskie: 440

Mapa

przedszkole