Technikum Nr 5


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 5

Adres Technikum Nr 5

Dąbrowskiego 32
Miejscowość Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy 66-400
Gmina miasto Gorzów Wielkopolski
Powiat Gorzów Wielkopolski
Województwo lubuskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 5

957227527
Regon 21127114100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 5 mieści się w miejscowości Gorzów Wielkopolski pod adresem Dąbrowskiego 32. Telefon do szkoły to 957227527. Numer fax: 957224570. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na obszarze gminy Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem www.zsm.edu.gorzow.pl. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 21127114100000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna liczba kursantów pobierających edukację w placówce wynosiła 301, z czego 61 to kursantki, a 240 stanowili kursanci. Powiat gorzów wielkopolski ma zarejestrowane 19 szkoł technicznych, a województwo lubuskie - 82. Na 2888 uczniów w powiecie przypada 19 innych techników (152 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 190,87 (15651 wychowanków na 82 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski ustny 45 42,33 % 80,00 %
język polski pisemny podstawowy 46 49,80 % 100,00 %
język angielski ustny 33 55,94 % 96,97 %
język angielski pisemny podstawowy 35 58,03 % 88,57 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski ustny 42,33 % 26 (z 27) 26 (z 27) 26 (z 27) 140 (z 150)
język polski pisemny podstawowy 49,80 % 14 (z 28) 14 (z 28) 14 (z 28) 89 (z 154)
język angielski ustny 55,94 % 14 (z 26) 14 (z 26) 14 (z 26) 64 (z 107)
język angielski pisemny podstawowy 58,03 % 14 (z 27) 14 (z 27) 14 (z 27) 57 (z 109)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr