Technikum Nr 3


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 3

Adres Technikum Nr 3

Okólna 35
Miejscowość Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy 66-400
Gmina miasto Gorzów Wielkopolski
Powiat Gorzów Wielkopolski
Województwo lubuskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 3

957225242
Regon 21126176300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 3 mieści się w miejscowości Gorzów Wielkopolski pod adresem Okólna 35. Numer telefonu do technikum to 957225242. Numer faksu: 957225242. Technikum działa na obszarze gminy Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zsg.edu.gorzow.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 21126176300000.

Kursant technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 329, z czego 216 to uczennice, a 113 to słuchacze. Powiat gorzów wielkopolski ma zarejestrowane 19 szkoł technicznych, a województwo lubuskie - 82. Na 2888 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół średnich o profilu technicznym (152 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 190,87 (15651 wychowanków na 82 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 1 34,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 49 45,88 % 87,76 %
język angielski ustny 27 46,37 % 88,89 %
język angielski pisemny podstawowy 28 57,25 % 92,59 %
język polski pisemny podstawowy 49 46,51 % 97,96 %
język polski ustny 48 58,65 % 89,58 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 34,00 % 6 (z 11) 6 (z 11) 6 (z 11) 28 (z 44)
matematyka pisemny podstawowy 45,88 % 8 (z 21) 8 (z 21) 8 (z 21) 42 (z 107)
język angielski ustny 46,37 % 19 (z 26) 19 (z 26) 19 (z 26) 81 (z 107)
język angielski pisemny podstawowy 57,25 % 16 (z 27) 16 (z 27) 16 (z 27) 64 (z 109)
język polski pisemny podstawowy 46,51 % 20 (z 28) 20 (z 28) 20 (z 28) 107 (z 154)
język polski ustny 58,65 % 21 (z 27) 21 (z 27) 21 (z 27) 112 (z 150)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr