Technikum Nr 7


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 7

Adres Technikum Nr 7

Dąbrowskiego 33
Miejscowość Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy 66-400
Gmina miasto Gorzów Wielkopolski
Powiat Gorzów Wielkopolski
Województwo lubuskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 7

957223639
Regon 21126407500001
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 7 znajduje się w miejscowości Gorzów Wielkopolski pod adresem Dąbrowskiego 33. Numer telefonu do technikum to 957223639. Faks: 957225941. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje na terenie gminy Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem elektryk.gorzow.pl. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 21126407500001.

Wychowanek technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 505, z czego 6 stanowiły słuchaczki, a 499 stanowili słuchacze. Powiat gorzów wielkopolski ma zarejestrowane 19 szkoł technicznych, a województwo lubuskie - 82. Na 2888 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół średnich o profilu technicznym (152 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 190,87 (15651 słuchaczy na 82 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 14 26,14 % -
matematyka pisemny podstawowy 111 64,94 % 98,20 %
język polski pisemny podstawowy 111 53,20 % 99,10 %
język polski pisemny rozszerzony 2 71,50 % -
język polski ustny 109 77,20 % 100,00 %
język angielski pisemny rozszerzony 18 66,56 % -
język angielski pisemny podstawowy 101 77,61 % 100,00 %
język angielski ustny 99 69,95 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 26,14 % 10 (z 11) 10 (z 11) 10 (z 11) 34 (z 44)
matematyka pisemny podstawowy 64,94 % 4 (z 21) 4 (z 21) 4 (z 21) 18 (z 107)
język polski pisemny podstawowy 53,20 % 6 (z 28) 6 (z 28) 6 (z 28) 62 (z 154)
język polski pisemny rozszerzony 71,50 % 1 (z 12) 1 (z 12) 1 (z 12) 8 (z 60)
język polski ustny 77,20 % 9 (z 27) 9 (z 27) 9 (z 27) 39 (z 150)
język angielski pisemny rozszerzony 66,56 % 13 (z 18) 13 (z 18) 13 (z 18) 31 (z 64)
język angielski pisemny podstawowy 77,61 % 5 (z 27) 5 (z 27) 5 (z 27) 20 (z 109)
język angielski ustny 69,95 % 7 (z 26) 7 (z 26) 7 (z 26) 30 (z 107)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr