Szkoła Podstawowa Nr 14


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 14

Patron Józef Lompa

Adres Szkoła Podstawowa Nr 14

Wigury 8/10
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-301
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 14

426361535
Regon 00073149400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 14 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Wigury 8/10. Nr tel. do szkoły podstawowej to 426361535. Numer faksu: 426361535. Szkoła podstawowa mieści się na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową szkoły znajdziemy pod adresem www.sp14lodz.wikom.pl. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00073149400000.

Szkoła Podstawowa Nr 14 uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 367, z czego 193 stanowiły dziewczynki, a 174 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 36 nauczycieli, z czego 33 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 11. Powiat łódź ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 31165 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (236,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa