Szkoła Podstawowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2

Patron ks. Jan Twardowski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2

Sienkiewicza 137/139
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-302
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2

426365144
Regon 00433891900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Sienkiewicza 137/139. Telefon do szkoły podstawowej to 426365144. Nr faksu: 426365144. Placówka edukacyjna działa na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem www.sp2.szkoly.lodz.pl. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00433891900000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 265, z czego 125 to uczennice, a 140 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 26 nauczycieli, z czego 24 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 12. Powiat łódź ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 31165 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (236,1 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa