Szkoła Podstawowa Nr 46


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 46

Patron Józef Chełmoński

Adres Szkoła Podstawowa Nr 46

Wólczańska 202
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-531
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 46

426377732
Regon 00073152500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 46 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Wólczańska 202. Numer telefonu do szkoły to 426377732. Numer fax: 426377732. Jednostka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły odwiedzimy pod adresem www.sp46lodz.wikom.pl. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00073152500000.

Szkoła Podstawowa Nr 46 uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 250, z czego 154 to dziewczynki, a 96 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 37 nauczycieli, z czego 29 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,63. Powiat łódź ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 31165 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (236,1 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa